Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Pomoc prawna i obywatelska


Fundacaja "Razem" z Wałbrzycha realizuje projekt pt."Pomoc prawna i obywatelska na terenie powiatu nyskiego i brzeskiego.
Celem projektu jest podniesienie aktywnego uczestnictwaw życiu publicznym mieszkańców powiatu brzeskiego i nyskiego, poprzez  świadczenie poradnictwa prawnego, obywatelskiego, umożliwienie dostepu do bezpłatnych informacji .

Adres punktu porad prawnych i obywatelskich;

Brzeg, ul. Kardynała Wyszyńskiego 23 (drugie piętro, pokój nr 20);
tel: 77 444 12 85
 
Dni urzędowania:
od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 – 16.00
(we wtorki do godz. 18.00)

Wszystkie zainteresowane osoby zapraszamy do odwiedzenia biura.

Brak opisu obrazka
Brak opisu obrazka
Brak opisu obrazka
Brak opisu obrazka
 

Wersja XML