Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Michałów

Jego nazwa zalicza się do tzw. nazw dzierżawnych utworzonych od imienia założyciela - Michała. Dzierżawność czyli przynależność wyraża dzisiaj formant -ów. Pierwsze wzmianki o osadzie pochodzą z 1210 roku - Michalovo, następne z 1260 - Michalou czy kolejne z 1276 (Rudengens plebanus in Michalov).
W 1615 roku część Michałowa, zwana górną, otrzymała prawa miejskie, podczas gdy tzw. dolna pozostawała wsią. Podniesienie Michałowa do rangi miasta spowodowało rozwój rzemiosła i handlu zwłaszcza na organizowanych trzech dorocznych jarmarkach. Funkcję osady targowej, w jaką się przekształcił pełnił aż do 1880 roku., kiedy to ostatecznie jarmarki zostały zlikwidowane. Prawa miejskie utracił Michałów znacznie wcześniej bo już w XVII w. (po wojnie trzydziestoletniej). Jako ciekawostkę należy podkreślić, że Michałów posiadał herb, który przetrwał do dziś. Umieszczony jest w częściowo zachowanym murze gotyckim, otaczającym kościół ewangelicki. W bramie od zachodu znajduje się wmurowana płyta z płaskorzeźbionym, późnorenesansowym kartuszem z 1615 r., w którym herb miasta Michałowa podtrzymywany jest przez dwa putta. Przedstawia on podzieloną na pola tarczę, na której umieszczono wizerunek białego psa z czarną obrożą na szyi i wysuniętym, czerwonym językiem z napisem w otoku "Michelviensis 1615 Insignia Civitatis".
Michałów od 1557 roku należał do rodziny Gruttschreiberów, następnie w latach 1715 - 1810 dobra michałowskie znajdowały się w posiadaniu klasztoru cystersów z Kamienia Ząbkowickiego.

Obiekty zabytkowe:
Michałów Kościół par. p.w. św. Jadwigi, 1615-18, 1715, XIX

Pałac i kościół parafialny - a raczej pozostałości dawnej siedziby rodu Gruttschreiberów, zbudowanej w latach 1615-18. Od 1715 roku dobra michałowskie w posiadaniu cystersów z Kamienia Ząbkowickiego. W tym samym roku rozpoczęcie budowy kaplicy pałacowej zamienionej ostatecznie w roku 1833 w kościół. Warte uwagi obrazy: św. Remigiusza (barok, XVIII wiek) i św. Jadwigi (początek XIX wieku) oraz rzeźby w neogotyckim ołtarzu głównym.

 
Kościół ewangelicki - źródła wspominają o nim już w 1276 roku, w 1533 roku przejęli go ewangelicy. W 1826 r. został przebudowany w stylu neogotyckim przez architekta Wartenberga. Zachowało się w nim wiele zabytków sztuki sakralnej, wśród nich renesansowa ambona wykonana przez Fryderyka Grossa ok. 1600 r., chrzcielnica (szacowana na 1575 r.) oraz epitafia z tej samej epoki. Wokół kościoła częściowo zachował się mur gotycki, a w nim późnorenesansowa płyta nagrobna z płaskorzeźbą dziecka.
Michałów Kościół ewangelicki p.w. św. Michała, XIX
 
 
 
Wersja XML