Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Kontakt


URZĄD GMINY OLSZANKA
Olszanka 16
49-332 Olszanka


tel.   77 412 96 82, 77 412 96 83,  77 412 96 84, 77 412 96 85 , 77 412 96 86
fax.  77 412 96 83

e-mail : ug@olszanka.pl

www.olszanka.pl
www.bip.olszanka.pl

SPIS TELEFONÓW

SEKRETARIAT

tel. 77 412 96 82 - 86 w 101

Wójt Gminy
Aneta Rabczewska
tel. 77 412 96 82 - 86 w 101
 
Sekretarz Gminy
Ewa Rosińska
tel. 77  412 96 82 - 86  w 101

Skarbnik Gminy
Joanna Kopij
tel. 77 412 96 82 - 86  w 104

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego
Barbara Sulima
tel. 77 412 96 82 - 86  w 120

REFERATY I SAMODZIELNE STANOWISKA PRACY

Referat Finansowy - Księgowość Budżetowa

tel. 77 412 96 82 - 86  w 108

Referat Finansowy - Podatki i Opłaty
tel. 77 412 96 82 - 86  w 107

Referat Finansowy - Kasa
tel. 77 412 96 82 - 86  w 109

Referat Inwestycji, Rolnictwa i Ochrony Środowiska
Kierownik referatu - tel. 77 412 96 82 - 86  w  117
Inwestycje i ochrona środowiska -  tel. 77 412 96 82 - 86  w 111
Rolnictwo - tel. 77 412 96 82 - 86  w 112,

Radca Prawny
tel. 77 412 96 82 - 86  w 120
(udzieanie porad prawnych dla mieszkańców gminy w każdą 1 środę miesiąca)

Stanowisko Pracy ds. Planowania Przestrzennego i Gospodarki
Nieruchomościami

tel. 77 412 96 82 - 86  w 115

Stanowisko Pracy ds. Obywatelskich
tel. 77 412 96 82 - 86  w 110

Stanowisko Pracy ds. Administracji - Sekretariat
tel. 77 412 96 82 - 86  - 101

Stanowisko Pracy ds. Rady Gminy i Działalności Gospodarczej
tel. 77 412 96 82 - 86  w 113

Stanowisko Pracy ds. Informatyki
tel . 77 412 96 82 - 6 w 118

Stanowisko Pracy ds. Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych
tel . 77 412 96 82 - 6 w 119

Stanowisko Pracy ds. Zdrowia i BHP
tel. 77 412 96 82 - 86  w 116

Stanowisko Pracy ds. Społecznych i Oświaty
tel. 77 412 96 82 - 86  w 116

  

 

Wersja XML