Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Współpraca zagraniczna

Współpraca z Gminą Związkową Altenkirchen

Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka


Od 1996 roku Gmina współpracuje z liczącą około 22700 mieszkańców Gminą Związkową Altenkirchen , obejmującą 42 gminy miejscowe.
Podpisanie umowy partnerskiej pomiędzy gminami odbyło się 15 kwietnia 1997 roku. Od tego czasu rozwijają się kontakty pomiędzy młodzieżą szkolną, samorządowcami i strażami pożarnymi, co zaowocowało podpisaniem w 1999 roku Aktu Partnerstwa pomiędzy Ochotniczymi Strażami Pożarnymi Olszanka i Altenkirchen


Brak opisu obrazka

W ramach współpracy i wzajemnych kontaktów Samorząd Gminy Olszanka często wykorzystuje doświadczenia Partnera w realizowanych zadaniach na rzecz gospodarczego i praworządnego rozwoju Gminy.


kliknij,aby powiększyć:
Brak opisu obrazka

Podpisanie Aktu Partnerstwa ze Strażami Pożarnymi Olszanka –Altenkirchen 1999 rok


kliknij,aby powiększyć:
Brak opisu obrazka

Obchody 10 - lecia współpracy Gminy Olszanka i Gminy Związkowej Altenkirchen na zdj. Jerzy Dróbka – Wójt Gminy Olszanka oraz Heinz Joachim Höfer Burmistrz Gminy Związkowej Altenkirchen

Współpraca z Gminą Česká Ves

Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka


21 stycznia 2005 roku Gmina Olszanka podpisała akt partnerstwa z Gminą Ceska Ves w Republice Czeskiej. Wspólne kontakty i współpraca przyczyniły się do zawarcia w czerwcu 2006 roku partnerstwa pomiędzy jednostkami ochotniczych straży pożarnych jak również w dniu 2.09.2006r. pomiędzy organizacjami pozarządowymi Gminy Olszanka i Gminy Ceska Ves.


kliknij,aby powiększyć:
Brak opisu obrazka


21 stycznia 2005 roku podpisanie Aktu Partnerstwa pomiędzy Gminą Olszanka, a Gminą Ceska Ves w Republice Czeskiej

kliknij,aby powiększyć:
Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka


Czerwiec 2006 roku podpisanie partnerstwa pomiędzy jednostkami ochotniczych straży pożarnych Olszanka – Ceska Ves.

Wersja XML