Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Janów

 

Nazwa wsi spolonizowana dopiero po 1945 roku jest pochodzenia niemieckiego. Johnsdorf wzmiankowany w 1409 r. - wieś Johna utrzymała się na tym obszarze, który uległ wcześniej germanizacji. Proces ten był następstwem kolonizacji niemieckiej i związanym z nim osadnictwem na prawie zachodnioeuropejskim, począwszy od drugiej połowy XIII w. Osadnicy niemieccy germanizowali istniejące już tutaj nazwy polskie oraz wprowadzali nazwy nowe pochodzenia niemieckiego. Wieś została zbudowana w układzie niwowym, w typie tzw. ulicówki.
Janów Zespół dworski, XVII - XIX, 1913

 

Już samo określenie typu mówi, że zabudowania ustawione były blisko siebie, wzdłuż prostej, zwykłej ulicy po obu jej stronach. Pochodzący z czasów kolonizacji na prawie zachodnio-eurpejskim Janów zachował swój kształt prawie w czystej postaci.

 

Wersja XML