Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Urząd Gminy

 

 

URZĄD GMINY OLSZANKA
Olszanka 16
49-332 Olszanka


tel.    77 412 96 82,  77 412 96 83,  77 412 96 84, 77 412 96 85,  77 412 96 86
fax.   77 412 96 83
e-mail : ug@olszanka.pl
www.olszanka.pl
www.bip.olszanka.pl

RACHUNEK BANKOWY

Bank Spółdzielczy Grodków - Łosiów 
Nr 35 8870 0005 1004 0110 1576 0202
- opłata skarbowa
- udziały Urzędów Skarbowych
Nr 05 8870 0005 2004 0110 1576 0212
- podatki
- czynsze za lokale
- dzierżawy gruntu
- opłata za kanalizację
- zaliczka alimentacyjna
- zajecie pasa drogowego
- zezwolenie na sprzedaż alkoholu
- opłata eksploatacyjna

 

 

Godziny urzędowania:

- w poniedziałek w godzinach od 8.00 do 16.00

- od wtorku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00

 

Wójt Gminy Aneta Rabczewska
Sekretarz Gminy Ewa Rosińska
Skarbnik Gminy Joanna Kopij

 

 

INFORMACJA

w sprawie przyjęć Obywateli w sprawach skarg, wniosków i petycji

Informuje się, że w Urzędzie Gminy Olszanka skargi, wnioski i petycje przyjmuje:

Po godzinach pracy przyjęcia Obywateli w sprawach skarg, wniosków i petycji przez Wójta i Sekretarza Gminy odbywają się w każdą środę od godz. 15.00 do godz. 16.00, po uprzednim zgłoszeniu najpóźniej w przeddzień ustalonego dnia przyjęć, osobiście w Sekretariacie Urzędu Gminy Olszanka, telefonicznie lub za pomocą telefaxu na nr tel. fax 77 412 96 83, wew. 101 lub 120 lub pisemnie na adres: Urząd Gminy Olszanka 49-332 Olszanka 16, bądź pocztą elektroniczną: ug@olszanka.pl albo za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej na platformie ePUAP.


Sprawy przyjmowania i rozpatrywania skarg, wniosków i petycji prowadzi stanowisko pracy:
Kierownika USC - pok. Nr 15, tel. 77 412 96 83 wew. 120
oraz w zastępstwie
Stanowisko pracy ds. Administracji – pok. Nr 6,
tel. 77 412 96 83 wew. 101.

Wersja XML