Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Aktualności i ogłoszenia

 • Życzenia Świąteczne

  Brak opisu obrazka
  Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia życzmy wszystkim Mieszkańcom Gminy Olszanka radosnego świątecznego nastroju, serdecznych spotkań w gronie rodziny i przyjaciół oraz wszelkiej pomyślności w życiu zawodowym i prywatnym. Nowy Rok zaś, niech będzie czasem pokoju oraz realizacji osobistych zamierzeń.
  Data publikacji: 21-12-2020 22:18
 • Informacja o dniu wolnym od pracy w Urzędzie Gminy Olszanka - 24.12.2020 r.

  Brak opisu obrazka
  Zawiadamia się, że dnia 24 grudnia 2020 r. Urząd Gminy Olszanka będzie nieczynny. Zarządzenie nr UG-16/2020 Wójta Gminy Olszanka z dnia 13 lipca 2020 r. o wyznaczeniu dnia wolnego za święto przypadające w sobotę 26 grudnia 2020 r. - drugi dzień Święta Bożego Narodzenia.
  Data publikacji: 21-12-2020 21:54
 • Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w miejscowości: Jankowice Wielkie - 08.12.2020

  Data publikacji: 08-12-2020 08:49
 • Przekroczenie poziomu informowania i ryzyko przekroczenia poziomu informowania dla pyłu PM10

  Data publikacji: 03-12-2020 10:38
 • W ostatnim dniu listopada ruszyły dwa z czterech planowanych jeszcze na ten rok naborów wniosków o pomoc finansową z PROW na lata 2014-2020

  Brak opisu obrazka
  W ostatnim dniu listopada ruszyły dwa z czterech planowanych jeszcze na ten rok naborów wniosków o pomoc finansową z PROW na lata 2014-2020. W ARiMR można już ubiegać się o wsparcie na realizację inwestycji zabezpieczających gospodarstwa przed skutkami suszy oraz na rozwój usług rolniczych.
  Data publikacji: 30-11-2020 17:24
 • Ostatni tydzień na spisanie się w Powszechnym Spisie Rolnym 2020

  Brak opisu obrazka
  Rolniku wykorzystaj ostatni tydzień PSR2020 na spisanie się - będziesz miał szansę na szczęśliwy los!
  Data publikacji: 20-11-2020 10:22
 • Zarządzenie Nr WG-VIII-84-2020 Wójta Gminy Olszanka z dnia 03.11.2020r. w sprawie: przeznaczenia do oddania w użyczenie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Olszanka

  Data publikacji: 12-11-2020 10:25
 • Aktualizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej

  Brak opisu obrazka
  Wójt Gminy Olszanka informuje o realizowanej Aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej i uprzejmie prosi o liczny udział mieszkańców w Inwentaryzacji Źródeł Ciepła.
  Data publikacji: 11-11-2020 21:13
 • Konsultacje Projektu Programu współpracy na 2021 rok

  Brak opisu obrazka
  W celu poznania opinii organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 z dnia 24 kwietnia 2003 r. ustawy o działalności pożytkupublicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r. poz. 1057) na temat projektu Programu współpracy Gminy Olszanka na 2021 rok z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, wyznaczam konsultacje w formie wyrażenia przez przedstawicieli organizacji i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 cyt. wyżej ustawy, pisemnej opinii dot. w/w projektu Programu. Opinie należy przesłać do Urzędu Gminy Olszanka w terminie do dnia 20 listopada 2020r. (data wpływu do Urzędu Gminy) pocztą elektroniczną e-mail: ug©olszanka.pl; lub za pomocą Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP; www.epuap.gov.pl; lub poprzez skrzynkę podawczą przy wejściu do budynku urzędu; lub pocztą tradycyjną na adres: Urząd Gminy Olszanka, 49-332 Olszanka 16.
  Data publikacji: 05-11-2020 17:25
 • KOMUNIKAT z dnia 3 listopada 2020 r. dotyczący obsługi interesantów

  Brak opisu obrazka
  W   związku  z Rozporządzeniem  Rady Ministrów z dnia  2 listopada 2020 r. zmieniającym  rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U.z  2020r. poz. 1931)   w  zakresie  trybu  pracy  zdalnej  urzędów  administracji   publicznej  zawiadamia się, że w  dniach od  3 listopada 2020r.  do    dnia    4  grudnia   2020r. wprowadza się ograniczenia   polegające   na  wyłączeniu  bezpośredniej obsługi  interesantów  w   Urzędzie  Gminy  Olszanka,  z  wyjątkiem   spraw  pilnych  wymagających   niezwłocznego  załatwienia  (np.rejestracja  zgonu,  odbiór  dowodu   osobistego).  
  Data publikacji: 04-11-2020 10:32
Wersja XML