Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja z zakresu rejestracji stanu cywilnego.

Zapłaty należnej opłaty skarbowej za czynności z zakresu rejestracji stanu cywilnego dokonuje się gotówką w kasie Urzędu Gminy Olszanka bądź bezgotówkowo na rachunek bankowy :

Bank Spółdzielczy Grodków - Łosiów 35 8870 0005 1004 0110 1576 0202

Osoby zamieszkałe za granicą dokonują opłaty skarbowej na międzynarodowy numer konta:

Bank Spółdzielczy Grodków - Łosiów

Nr IBAN - PL 35 8870 0005 1004 0110 1576 0202

Nr SWIFT - POLUPLPR

Wersja XML