Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zaproszenie na XI Sesję Rady Gminy - 17.12.2015 r.

Olszanka,  dnia 09.12. 2015r.

Rada Gminy   

Olszanka                                                                                                          

 

OGŁOSZENIE

Zapraszam mieszkańców Gminy Olszanka na XI Sesję Rady Gminy Olszanka , która odbędzie się  w dniu   17.12.2015r. (czwartek) o godz. 09.00 w świetlicy wiejskiej w Pogorzeli.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Wnioski do porządku obrad i jego przyjęcie
 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
 5. nformacja Przewodniczącego Rady i Przewodniczących Komisji Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 6. Informacja Wójta Gminy z wykonania prac między sesjami.
 7. Odpowiedzi na interpelacje radnych.
 8. Odczytanie projektu uchwały w sprawie w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Olszanka na lata 2016-2030.
 9. Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie Wieloletnie Prognozy Finansowej.
 10. Odczytanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Olszanka na rok 2016.
 11. Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie projektu uchwały budżetowej.
 12. Odczytanie stanowiska Komisji Finansów, Budżetu i Planu.
 13. Przedstawienie stanowiska Wójta Gminy względem wniosku Komisji Finansów, Budżetu i Planu.
 14. Dyskusja nad projektem uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Olszanka na lata 2016-2030 oraz w sprawie budżetu Gminy Olszanka na rok 2016, w tym nad wniesionymi propozycjami zmian i poprawek.
 15. Podjęcie uchwał:
 1. Interpelacje i zapytania radnych Gminy Olszanka.
 2. Wnioski Sołtysów
 3. Sprawy różne.
 4. Zakończenie obrad  Sesji Rady Gminy.

 

 

Przewodnicząca Rady

/-/ Wanda Galant

Wersja XML