Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zaproszenie na IX Sesję Rady Gminy - 29.10.2015 r.

Olszanka,  dnia 21.10. 2015r.

Rada Gminy   

Olszanka

OGŁOSZENIE

                                            

Zapraszam mieszkańców Gminy Olszanka na IX Sesję Rady Gminy Olszanka , która odbędzie się  w dniu   29.10.2015r. (czwartek) o godz. 09.00 w siedzibie Stowarzyszenia w Olszance.

Porządek obrad:

1.Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Przedstawienie porządku obrad.

3.Wnioski do porządku obrad i jego przyjęcie.

4.Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.

5.Informacja Przewodniczącego Rady i Przewodniczących Komisji Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.

6.Informacja Wójta Gminy z wykonania prac między sesjami.

7.Odpowiedzi na interpelacje radnych.

8.Informacja nt. złożonych oświadczeń majątkowych.

9.Informacja PUP w Brzegu nt. realizowanego projektu.

10.Informacja nt. oświaty.

11.Podjęcie uchwał:

12. Interpelacje i zapytania radnych Gminy Olszanka.
13. Wnioski Sołtysów
14. Sprawy różne.
15. Zakończenie obrad  Sesji Rady Gminy.

 

Przewodnicząca Rady

/-/ Wanda Galant

Wersja XML