Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zaproszenie na VIII Sesję Rady Gminy - 25.09.2015 r.

Rada Gminy   

Olszanka

Olszanka,  dnia 17.09. 2015r.

 

OGŁOSZENIE

Zapraszam mieszkańców Gminy Olszanka na VIII Sesję Rady Gminy Olszanka , która odbędzie się  w dniu   25.09.2015r. (piątek) o godz. 09.00 w siedzibie Stowarzyszenia w Olszance.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Wnioski do porządku obrad i jego przyjęcie.
 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
 5. Informacja Przewodniczącego Rady i Przewodniczących Komisji Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 6. Informacja Wójta Gminy z wykonania prac między sesjami.
 7. Odpowiedzi na interpelacje radnych.
 8. Informacja nt. bezpieczeństwa i ochrony p.poż.
 9. Informacja nt. Realizacji Funduszu Sołeckiego.
 10. Informacja Wójta Gminy Olszanka z wykonania budżetu za I półrocze 2015r.
 11. Podjęcie uchwał:
 1. Interpelacje i zapytania radnych Gminy Olszanka.
 2. Wnioski Sołtysów
 3. Sprawy różne.
 4. Zakończenie obrad  Sesji Rady Gminy.

Przewodnicząca Rady

/-/ Wanda Galant

Wersja XML