Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zaproszenie na VI Sesję Rady Gminy - 30.04.2015 r.

Olszanka,  dnia 22.04. 2015 r.

Rada Gminy

Olszanka

 

OGŁOSZENIE

Zapraszam mieszkańców Gminy Olszanka na VI Sesję Rady Gminy Olszanka , która odbędzie się  w dniu   30.04.2015r. (czwartek) o godz. 13.00 w świetlicy wiejskiej w Pogorzeli.

 

Porządek obrad:

1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie  prawomocności obrad.

2. Przedstawienie  porządku obrad.

3. Wnioski do porządku obrad i jego przyjęcie.

4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.

5. Informacja Przewodniczącego Rady i Przewodniczących  Komisji Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.

6. Informacja Wójta Gminy z wykonania prac między sesjami.

7. Informacja Dyrektora GOKiS nt. wykonania  zadań w 2014r.

8. Sprawozdanie z działalności GOPS.

9. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi.  

10.Odpowiedzi na interpelacje radnych.

11.Podjęcie uchwał:

12. Interpelacje i zapytania radnych Gminy Olszanka
13. Wnioski Sołtysów
14. Sprawy różne.
15. Zakończenie obrad  Sesji Rady Gminy.

 

 

Przewodnicząca Rady

/-/ Wanda Galant

Wersja XML