Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zaproszenie na V Sesję Rady Gminy - 18.03.2015 r.

Olszanka,  dnia 10.03.2015r.

Rada Gminy

Olszanka  

 

OGŁOSZENIE

Zapraszam mieszkańców Gminy Olszanka na V Sesję Rady Gminy Olszanka, która odbędzie się  w dniu  18.03.2015r. (ŚRODA) o godz. 09:00 w siedzibie Stowarzyszenia w Krzyżowicach (budynek byłej szkoły).

Porządek obrad:

1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie  prawomocności obrad.

2. Przedstawienie  porządku obrad.

3. Wnioski do porządku obrad i jego przyjęcie.

4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.

5. Informacja Przewodniczącego Rady i Przewodniczących  Komisji Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.

6. Informacja Wójta Gminy z wykonania prac między sesjami.

7. Zakład Gospodarki Komunalnej – informacja za rok 2014;

8. Informacja o przygotowaniu do realizacji zadań inwestycyjnych;

9.  Informacja nt. projektu uchwały złożonego  przez mieszkańców w sprawie wyznaczenia kierunku rozwoju energetyki opartej na odnawialnych źródłach energii na terenie gminy Olszanka;

10. Odpowiedzi na interpelacje radnych.

11. Podjęcie uchwał:

 1. Interpelacje i zapytania radnych Gminy Olszanka
 2. Wnioski Sołtysów
 3. Sprawy różne.
 4. Zakończenie obrad  Sesji Rady Gminy.

 

Przewodnicząca Rady

/-/ Wanda Galant

Wersja XML