Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zaproszenie na Sesję Rady Gminy - 30.01.2015 r.

Olszanka,  dnia 22.01.2015 r.

Rada Gminy

Olszanka                                                                                  

OGŁOSZENIE

Zapraszam mieszkańców Gminy Olszanka na IV Sesję Rady Gminy Olszanka, która odbędzie się w dniu 30 stycznia  2015 roku   (piątek)  o godz. 09.00. w obiekcie rekreacyjno – sportowym w Olszance.

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie  prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie  porządku obrad.
 3. Wnioski do porządku obrad i jego przyjęcie.
 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
 5. Informacja Przewodniczącego Rady i Przewodniczących  Komisji Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 6. Informacja Wójta Gminy z wykonania prac między sesjami.
 7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za rok 2014r.
 8. Odpowiedzi na interpelacje radnych.
 9. Podjęcie uchwał:
 1. Interpelacje i zapytania radnych Gminy Olszanka
 2. Wnioski Sołtysów
 3. Sprawy różne.
 4. Zakończenie obrad  Sesji Rady Gminy.

Przewodnicząca Rady

/-/ Wanda Galant

Wersja XML