Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zaproszenie na Sesję Rady Gminy - 18.12.2014 r.

 Olszanka,  dnia 10.12. 2014r.

Rada Gminy

Olszanka                                                                                                          

OGŁOSZENIE      

Zapraszam mieszkańców Gminy Olszanka na II Sesję Rady Gminy Olszanka, która odbędzie się w dniu 18 grudnia  2014 roku   (czwartek)  o godz. 09.00. w siedzibie Stowarzyszenia w Olszance

Porządek obrad:

 1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie  prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie  porządku obrad.
 3. Wnioski do porządku obrad i jego przyjęcie.
 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
 5. Informacja Wójta Gminy z wykonania prac między sesjami.
 6. Odpowiedzi na interpelacje radnych.
 7. Podjęcie uchwał:
 1.  Interpelacje i zapytania radnych Gminy Olszanka
 2. Wnioski Sołtysów
 3. Sprawy różne.
 4. Zakończenie obrad  Sesji Rady Gminy.

 

 

     Przewodnicząca Rady

 /-/ Wanda Galant

Wersja XML