Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zaproszenie na Sesję Rady Gminy - 30.09.2014

 Olszanka,  dnia 22.09.2014r.

Rada Gminy

Olszanka                                                                                                          

OGŁOSZENIE

Zapraszam mieszkańców Gminy Olszanka na XLIX Sesję Rady Gminy Olszanka, która odbędzie się w dniu 30 września  2014 roku (wtorek) o godz. 09.00 w świetlicy wiejskiej w Pogorzeli.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie  prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie  porządku obrad.
 3. Wnioski do porządku obrad i jego przyjęcie.
 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
 5. Informacja Wójta Gminy z wykonania prac między sesjami.
 6. Informacja Przewodniczącego Rady i Przewodniczących  Komisji Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 7. Odpowiedzi na interpelacje radnych.
 8. Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2014r.
 9. Informacja nt. realizacji funduszu sołeckiego.
 10. Podjęcie uchwał:
 1. Wnioski Sołtysów
 2. Sprawy różne.
 3. Zakończenie obrad  Sesji Rady Gminy.

 

     Przewodniczący Rady

      /-/ Walenty Oliwa

Wersja XML