• TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zaproszenie na Sesję Rady Gminy - 30.06.2014

Olszanka, dnia 20.06.2014r.

Rada Gminy

Olszanka                                                                                                             

OGŁOSZENIE

Zapraszam mieszkańców Gminy Olszanka na XLVII Sesję Rady Gminy Olszanka, która odbędzie się w dniu 30 czerwca  2014 roku   (poniedziałek)  o godz. 09.00. w świetlicy wiejskiej w  Czeskiej Wsi.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie  prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie  porządku obrad.
 3. Wnioski do porządku obrad i jego przyjęcie.
 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
 5. Informacja Wójta Gminy z wykonania prac między sesjami.
 6. Informacja Przewodniczącego Rady i Przewodniczących  Komisji Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 7. Odpowiedzi na interpelacje radnych.
 8. Rozpatrzenie sprawozdania Wójta Gminy Olszanka z wykonania budżetu gminy w 2013 roku:
 1. Podjęcie uchwał:
 1. Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2013 dla Gminy Olszanka
 2. Sprawozdanie z realizacji zadań GOPS w Olszance za okres od 1 stycznia 2013r. do 31 grudnia 2013r.
 3. Sprawozdanie z realizacji zadań Programu współpracy Gminy Olszanka z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2013r.
 4. Interpelacje i zapytania radnych Gminy Olszanka
 5. Wnioski Sołtysów
 6. Sprawy różne.
 7. Zakończenie obrad  Sesji Rady Gminy

     Przewodniczący Rady

      /-/ Walenty Oliwa

Wersja XML

Urząd Gminy Olszanka
ul. Olszanka 16
49-332 Olszanka
tel. 77 412 96 82-86
fax 77 412 96 83
e-mail:
Statystyka wizyt:
ogółem: 6460389
w tym miesiącu: 89943
dzisiaj: 5161