Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zaproszenie na Sesję Rady Gminy - 30.05.2014

Olszanka, dnia 22.05. 2014r.

Rada Gminy

Olszanka                                                                                                      

OGŁOSZENIE

Zapraszam mieszkańców Gminy Olszanka na XLVI Sesję Rady Gminy Olszanka, która odbędzie się w dniu 30 maja  2014 roku   (piątek)  o godz. 14.00. w świetlicy wiejskiej w  Gierszowicach.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie  prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie  porządku obrad.
 3. Wnioski do porządku obrad i jego przyjęcie.
 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
 5. Informacja Wójta Gminy z wykonania prac między sesjami.
 6. Informacja Przewodniczącego Rady i Przewodniczących  Komisji Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 7. Informacja nt. ochrony p. poż  w Gminie.
 8. Informacja nt. stanu przygotowania szkół do roku szkolnego 2014/2015
 9. Odpowiedzi na interpelacje radnych.
 10. Podjęcie uchwał:
 1. Interpelacje i zapytania radnych.
 2. Wnioski Sołtysów
 3. Sprawy różne.
 4. Zakończenie obrad  Sesji Rady Gminy.

 

     Przewodniczący Rady

      /-/ Walenty Oliwa

Wersja XML