Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zaproszenie na Sesję Rady Gminy - 18.12.2013r.

Olszanka,  dnia 10.12. 2013r.

Rada Gminy

Olszanka

OGŁOSZENIE

                                             

Zapraszam mieszkańców Gminy Olszanka na XLI Sesję Rady Gminy Olszanka, która odbędzie się w dniu 18 grudnia   2013 roku   (środa)  o godz. 09.00. w świetlicy wiejskiej w  Michałowie.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie  prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie  porządku obrad.
 3. Wnioski do porządku obrad i jego przyjęcie.
 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
 5. Informacja Wójta Gminy z wykonania prac między sesjami.
 6. Informacja Przewodniczącego Rady i Przewodniczących  Komisji Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 7. Odpowiedzi na interpelacje radnych.
 8. Podjęcie uchwał:
 1. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej;

- przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej  w Opolu w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej;

 1. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2014

- przedstawienie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem Wójta Gminy Olszanka;

- przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu nt. projektu budżetu;

- przedstawienie opinii i wniosków Komisji Rady Gminy;

- przedstawienie stanowiska Wójta Gminy względem wniosków Komisji Rady Gminy

- dyskusja nad  projektem uchwały budżetowej , w tym nad wniesionymi propozycjami zmian i poprawek – głosowanie;

- głosowanie nad uchwaleniem budżetu na 2014 rok

 1. Interpelacje i zapytania radnych Gminy Olszanka
 2. Wnioski Sołtysów
 3. Sprawy różne.
 4. Zakończenie obrad  Sesji Rady Gminy.

 

     Przewodniczący Rady

/-/ Walenty Oliwa      

Wersja XML