Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Gospodarka odpadami komunalnymi

Informacja o przedsiębiorcy odbierającym odpady komunalne na terenie gminy

PDFInformacja o podmiotach odbierających odpady.pdf

PDFInformanja o podmiocie odbierającym zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny.pdf

PDFInformacja o podmiocie obsługującym Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.pdf

Uchwała w sprawie ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty

PDFUchwała w sprawie ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty.pdf

Harmonogram wywozów odpadów komunalnych

DOCHarmonogram odbioru odpadów komunalnych z terenu Gminy Olszanka Rejon 2019-2020 r..doc

PDFHarmonogram odbioru odpadów komunalnych w 2019 r.pdf

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Wzór deklaracji do pobrania

PDFdeklaracja oplaty za gospodarowanie odpadami.pdf

Informacja o warunkach  i trybie  składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY OLSZANKA NA LATA 2019-2022 Z PERSPEKTYWĄ NA LATA 2023-2026

PDFPROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY OLSZANKA NA LATA 2019-2022 Z PERSPEKTYWĄ NA LATA 2023-2026.pdf

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych

Informacje dotyczące segregacji odpadów

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

PDFPunkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.pdf

Akty prawne dotyczące gospodarki odpadami

Uchwały Rady Gminy Olszanka dotyczące gospodarowania odpadami:

Rok w sprawie
2013 PDFUchwała Nr XXXV-210-2013 Rady Gminy Olszanka z dn. 29.04.2013r. w sprawie zmiany Uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.pdf
2012 PDFUchwała Nr XXX-181-2012 Rady Gminy Olszanka z dn. 28.12.2012r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.pdf
2012 PDFUchwała Nr XXX-180-2012 Rady Gminy Olszanka z dn. 28.12.2012r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.pdf
2012 PDFUchwała Nr XXX-179-2012 w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczonia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych.PDF
2012 PDFUchwała Nr XXX-178-2012 Rady Gminy Olszanka z dn. 28.12.2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.pdf
2012 PDFUchwała Nr XXX-177-2012 Rady Gminy Olszanka z dn. 28.12.2012r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Olszanka.pdf
2019 PDFUchwała w sprawie ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty.pdf

 

USTAWA z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach

PDFUstawa o odpadach.pdf

USTAWA z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

PDFUstawa o utrzymaniu czystosci i porzadku w gminach.pdf

 

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

 

 

Wersja XML