Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rolnictwo i przemysł

Brak opisu obrazka

Urodzajne gleby i korzystny klimat powodują, że gospodarka ukierunkowana jest na rolnictwo. W towarowej produkcji roślinnej w ciągu ostatnich lat Olszanka zajmuje przodujące miejsce na Opolszczyźnie. Dominujące uprawy to: pszenica, rzepak, buraki cukrowe i kukurydza prowadzone na glebach kl. III, stanowiących 44,0%, i IV - 50,0% powierzchni użytków rolnych wynoszących ogółem 8509 ha. Średnia wielkość gospodarstw rolnych to 7 ha, w których prowadzi się także hodowlę trzody chlewnej (tuczniki) i bydła (krowy). Rolnicy z terenu gminy mogą korzystać z doświadczeń Ośrodka Doradztwa Rolniczego, znajdującego się w niedalekim Łosiowie, wdrażającego nowe technologie w rolnictwie.

Przemysł, głównie rolno - przetwórczy związany jest z obsługą i zaspokojeniem potrzeb funkcjonujących gospodarstw rolnych, a jednocześnie ograniczający skutki bezrobocia w gminie. Znajdujące się na terenie Gminy firmy to:

DUMPER  Prace Ziemne Łukasz Wijas
49-332 Olszanka, Michałów 57 A
tel.kom.  602 282 779
www.dumper.pl
Głównym profilem działania firmy są prace ziemne oraz wynajem maszyn budowlanych wraz z obsługą operatorską. 

"MAGMAR" Brzeg sp. z o.o. z siedzibą w Pogorzeli
49-332 Olszanka , Pogorzela 78 , tel.  77 412 98 95 ,  77 412 98 18 .
Producent lampionów, zniczy i świec ekologicznych .


Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna w Jankowicach Wielkich
49-332 Olszanka, Jankowice Wielkie 56 , tel.  77 416 62 14.
Prowadzi działalność w zakresie produkcji roślinnej i zwierzęcej ( tucz trzody chlewnej).

Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna w Przylesiu
49-332 Olszanka, Przylesie 139, tel.  77 412 39 60.
Prowadzi działalność w zakresie produkcji roślinnej .

Zakład Usług Studniarskich i Wiertniczych "GEOWIT"
49-332 Olszanka, Czeska Wieś 79 , tel.   77 411 97 14
Prowadzi usługi w zakresie kompleksowej budowy wodociągów , wierceń studni i wierceń poszukiwawczych.


Przedsiębiorstwo Rolno-Usługowo-Handlowe "JANPOL" sp. z o.o.
49-332 Olszanka , Jankowice Wielkie 14 , tel.   77 415 62 45
Prowadzi działalność w zakresie produkcji roślinnej i zwierzęcej.


Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe "SKARBISZÓW" sp. z o.o.
Zakład w Olszance,  tel.  77 412 96 28
Produkcja pasz, handel nawozami i węglem , skup zboża.


Zakład Rolno-Usługowy "JANÓW" s.c. w Janowie
49-330 Łosiów , Janów 16F,    tel.  77 412 51 66
Zajmuje się produkcją roślinną .


Przedsiębiorstwo Rolno-Przetwórcze "ROLA" sp. z o.o.
49-332 Olszanka, Krzyżowice 53 , tel.   77 412 91 16
Jest to spółka pracownicza , która prowadzi działalność w zakresie produkcji roślinnej i zwierzęcej.


Przedsiębiorstwo Wielobranżowe
49-332 Olszanka, Krzyżowice 47, tel.  77 412 94 61
Produkcja materiałów budowlanych.
 

"EURO-LAS" s.c.
49-334Czeska Wieś , Michałów , tel.  77 412 92 75
Produkcja tarcicy i konstrukcji dachowych , usługi leśne w zakresie zagospodarowania lasu.

Brak opisu obrazka
 

 

Wersja XML