Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Gierszowice

kliknij,aby powiększyć:
Gierszowice Gierszowice

W dostępnych źródłach niemal wcale nie ma informacji historycznych o tej miejscowości. Nie zachowały się także istotne ślady w istniejącej architekturze poza gotyckim kościołem, na podstawie których można by wysunąć przynajmniej hipotetyczne wątki dotyczące przeszłości Gierszowic. Można jedynie przypuszczać, że zjawiska (np. pierwsze osadnictwo czy kolonizacja niemiecka) nie ominęły i tej ziemi, a egzystencja jej mieszkańców nie odbiegała od pozostałych.

Obiekty zabytkowe:

kliknij,aby powiększyć:
  Gierszowice Kościół fil. p.w. NB Szkaplerznej, 1300, 1503

Kościół p.w. Matki Boskiej - zbudowany około roku 1300 z wieżą o dwa stulecia młodszą. Gotycki. Od polowy XVI wieku do 1945 r. w rękach protestantów. W południowej kruchcie portal wczesnogotycki, współczesny początkowi budowy kościoła, kamienny, ostrołukowy. Na stropie malowana dekoracja szablonowa z XVI w. zniszczona (zamalowana) w 1933 r. Ołtarz główny z przełomu XVII i XVIII wieku. Obok chóru cokół kolumny, być może wcześniej wspierającej strop, z data 1516 r. Na zewnątrz czara chrzcielnicy kamiennej z XV w. i stary, gotycki mur okalający świątynie.


kliknij,aby powiększyć:
Gierszowice

 


 

Wersja XML