Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Jak segregować odpady

Szanowny mieszkańcu!

 

OD 1 LIPCA 2013 ROKU

zacznie obowiązywać

NOWY SYSTEM ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH

 

Zmiany, do których musimy się dostosować wynikają z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zwanej popularnie ustawą śmieciową, która weszła w życie 1 stycznia 2012r. Nie jest to inicjatywa samorządów, tylko Sejmu RP i każda osoba fizyczna nie prowadząca działalności gospodarczej i mieszkająca w Polsce m.in. posiadacze – właściciele – użytkownicy domów jednorodzinnych, dwurodzinnych i wielomieszkaniowych musi się do niej dostosować.
Przedsiębiorstwa oraz osoby prowadzące działalność gospodarczą działają „na starych zasadach”, czyli muszą posiadać umowę indywidualną na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych.

W gminie Olszanka będzie obowiązywał system pojemnikowy funkcjonujący wg. następującego schematu:

Pojemnik żółty ( 120 l, 240 l, 360 l, 1100 l)
lub żółty worek o minimalnej pojemności 60 l

TWORZYWA SZTUCZNE, MAKULATURA, ODPADY OPAKOWANIOWE, ZŁOM, OPAKOWANIA ALUMINIOWE
 

 Pojemnik zielony ( 120 l, 240 l, 360 l, 1100 l)
lub zielony worek o minimalnej pojemności 60 l


SZKŁO

 Pojemnik brązowy (120 l, 240 l, )
lub brązowy worek o minimalnej pojemności 60 l

ODPADY ULEGAJĄCE BIODEGRADACJI

Pojemnik szary lub czarny (120l, 240l, 1100l, 2500 l)

ODPADY ZMIESZANE

 TU WRZUCAM:
Plastiki:
-butelki po napojach (najlepiej zgniecione),
-butelki po płynach chemii gospodarczej ,np. do mycia naczyń,
-plastikowe zakrętki,
-plastikowe torebki, worki, reklamówki, koszyczki po owocach,
Makulatura:
- gazety i czasopisma,
- katalogi i prospekty,
- papier szkolny i biurowy,
- książki w miękkich okładkach lub z usuniętymi twardymi okładkami,
- torebki papierowe,
- papier pakowy,
- pudełka tekturowe, kartonowe, tekturę.
Metale:
- puszki po napojach i po konserwach,
-drobny złom żelazny i metale kolorowe,
-kapsle
Opakowania aluminiowe, odpady opakowaniowe.
 TU WRZUCAM:
- butelki i słoiku szklane po napojach i żywności,
- butelki po napojach alkoholowych,
- szklane opakowania po kosmetykach.
 TU WRZUCAM:
- obierki i resztki warzyw i owoców,
-fusy po kawie i herbacie,
- skorupki jajek i łupiny orzechów,
- resztki jedzenia pochodzenia roślinnego,
- części roślinne (kwiaty doniczkowe i cięte),
- ścięta trawa,
- liście,
- gałęzie drzew i krzewów (połamane), - papier toaletowy, ręczniki papierowe, serwetki, chusteczki,
- popiół drzewny.
 TU WRZUCACM:
- worki z odkurzaczy,
- sznurki i wstążki,
- artykuły higieniczne(wata, waciki, pieluchy itp),
- lustra,
- szkło zbrojone i płaskie, spodki, ceramika,
- popiół z węgla i koksu, niedopałki papierosów, zmiotki śmieci,
- itp. oraz inne , które nie pasują do kolorowych pojemników/worków.
TU NIE WRZUCAM:
-butelek i pojemników z zawartością ,
- butelek i pojemników po olejach spożywczych, chłodniczych, silnikowych),
- opakowań po lekach,
- zabawek,
- sprzętu agd, styropianu,
- pojemników po wyrobach garmażeryjnych,
- papieru zbrudzonego i tłustego, - pieluch jednorazowych, innych artykułów higienicznych,
- worków po cemencie, tapet,
- opakowań po aerozolach, puszek po farbach,
- baterii.
 
TU NIE WRZUCAM:
- szkła stołowego, fajansu, porcelany, ceramiki,
-luster, szkła okiennego,
-żarówek, lamp neonowych, fluorescencyjnych i rtęciowych,
- szkła żaroodpornego,
- doniczek,
- szkła okularowego,
- ekranów i lamp telewizyjnych,
- szyb samochodowych.
 
TU NIE WRZUCAM:
- resztek jedzenia pochodzenia nie roślinnego,
- resztek mięsa, kości,
- odchodów zwierzęcych,
- popiołów z pieca, kominka, papierosów, tytoniu
- roślin zaatakowanych chorobami,
- piasku i sorbentów dla kotów, zanieczyszczonych trocin po zwierzętach,
- pełnych papierowych worków z odkurzacza
 
TU NIE WRZUCAM:
- odpadów, które pasują do kolorowych pojemników oraz
- baterii i akumulatorów przemysłowych, olei przepracowanych,
-zużytych baterii i akumulatorów innych niż przemysłowe
- odpadów budowlanych i rozbiórkowych zebranych w sposób selektywny pochodzących z prowadzenia drobnych prac niewymagających pozwolenia na budowę lub zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych,
-przeterminowanych leków,
- chemikalia i opakowania po chemikaliach,
- zużytych opon,
- mebli i odpadów wielkogabarytowych oraz sprzęt elektroniczny i elektryczny.
 
PAMIĘTAJ:
Wrzucaj czyste opakowania
 
PAMIĘTAJ:
Nie tłucz szkła przed wrzuceniem do pojemnika
 
PAMIĘTAJ:
Odpady wrzucaj bezpośrednio do pojemnika, bez używania worków foliowych.
Uwaga: wymóg selektywnego zbierania odpadów ulegających biodegradacji uważa się za spełniony również w przypadku zbierania i gromadzenia na przydomowych kompostowniach odpadów zielonych, po uprzednim zgłoszeniu tego faktu do Urzędu Gminy.
 
 

Co to jest PSZOK?

Na terenie Gminy Olszanka powstanie punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (tzw. PSZOK), do którego mieszkańcy będą mogli oddać m.in. przeterminowane leki, zużyte baterie i akumulatory, opony, chemikalia, materiały rozbiórkowe, materiały wielkogabarytowe, zużyty sprzęt agd i rtv, odpady zielone z pielęgnacji zieleni oraz pozostałe odpady. Szczegółowy wykaz odpadów, które będą przyjmowane do punktu oraz informacje dotyczące działania punktu zostaną podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej Urzędu Gminy Olszanka. Ilość i rodzaj przyjmowanych odpadów oraz zasady ich przyjmowania zostaną ustalone w regulaminie PSZOK. 

 

Płacimy za osoby ZAMIESZKUJĄCE daną posesję

Podstawą do naliczania opłat w Gminie Olszanka jest ilość osób zamieszkujących w danym domostwie.Informację tę podaje się w formie deklaracji, która jest dostępna w Urzędzie Gminy Olszanka oraz na stronie internetowej gminy: www.olszanka.pl.
Deklaracje składa właściciel nieruchomości. W przypadku, gdy ktoś jest właścicielem kilku nieruchomości dla każdej składa osobną deklarację. W zabudowie wielorodzinnej deklaracje składają:  właściciel mieszkania, najemca lub inny podmiot władający.

UWAGA! W deklaracji należy podać tylko ilość osób, które zamieszkują w danym gospodarstwie i nie jest to równoznaczne liczbie osób zameldowanych.

Opłata za odbiór odpadów jest niższa jeżeli odpady będą segregowane

Wersja XML