Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Nabór wniosków w ramach Programu „Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest”

W związku z ogłoszonym przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu naborem wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć zgodnych z gminnymi programami usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie województwa opolskiego.

Wójt Gminy Olszanka zaprasza osoby zainteresowane udziałem w programie do składania w terminie 24-26.06.2019 r. do godziny 10:00 wniosków o zamiarze skorzystania z dofinansowania na usunięcie azbestu w sekretariacie Urzędu.

Wniosek można pobrać w Urzędzie Gminy Olszanka, bądź ze strony internetowej Urzędu www.olszanka.pl. Dofinansowanie nastąpi w przypadku i wyłącznie gdy Gmina Olszanka otrzyma dotację na zadanie z zakresu usuwania azbestu ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu.

Dofinansowanie może zostać przyznane tylko dla nieruchomości ujętych w gminnej inwentaryzacji wyrobów azbestowych.

Proszę o zapoznanie się z regulaminem.

Wszelkie koszty związane z odtworzeniem pokrycia dachowego oraz czynności formalno-prawne z tym związane leżą po stronie właściciela nieruchomości. Szczegółową informację można uzyskać w Urzędzie Gminy Olszanka, 49-332 Olszanka 16.

PDFOgólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest.pdf

ODTWniosek o zamiarze skorzystania z dofinansowania na usunięcie wyrobów zawierających azbest.odt

Wersja XML