Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zaproszenie na XXXIV Sesję Rady Gminy Olszanka - 29.11.2017r.

Olszanka,  dnia  21.11.2017r.

Rada Gminy   

Olszanka                                                                                                         

 

OGŁOSZENIE

Zapraszam mieszkańców Gminy Olszanka  na XXXIV Sesję Rady Gminy Olszanka, która odbędzie się w dniu  29.11.2017r. (środa) o godz.10.00  w obiekcie rekreacyjno – sportowym w Olszance.

Porządek obrad:

1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Wnioski do porządku obrad i jego przyjęcie

4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.

5. Informacja Przewodniczącego Rady i Przewodniczących Komisji Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.

6. Informacja Wójta Gminy z wykonania prac między sesjami.

7. Odpowiedzi na interpelacje radnych.

8. Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych – informacja nt. realizacji.

9. Podjęcie uchwał:

10. Interpelacje i zapytania radnych Gminy Olszanka.

11. Wnioski Sołtysów

12. Sprawy różne.

13. Zakończenie obrad  Sesji Rady Gminy.

 

Przewodnicząca Rady

/-/ Wanda Galant

Wersja XML