Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zaproszenie na XXXIII Sesję Rady Gminy Olszanka - 16.11.2017 r.

Olszanka,  dnia  15.11.2017r.

Rada Gminy   

Olszanka                                                                                                         

OGŁOSZENIE   

Zapraszam mieszkańców Gminy Olszanka na XXXIII Sesję Rady Gminy Olszanka , która odbędzie się  w dniu   16.11.2017r. (czwartek) o godz. 08.00 w obiekcie rekreacyjno – sportowym w Olszance.

Porządek obrad:

1.Otwarcie Sesji i stwierdzenie  prawomocności obrad.

2.Przedstawienie  porządku obrad.

3.Podjęcie Uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/177/2017 Rady Gminy Olszanka  z dnia 30.01.2017 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej  w formie dotacji celowej dla Powiatu Brzeskiego z przeznaczeniem na realizację zadania - Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej nr L 1180 0 w Pogorzeli.

4.Zakończenie sesji.

 

Przewodnicząca Rady

/-/ Wanda Galant

Wersja XML