Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zaproszenie na XXX Sesję Rady Gminy Olszanka - 31.07.2017 r.

Olszanka,  dnia  28.07.2017r.

Rada Gminy 

Olszanka

OGŁOSZENIE

                                            

Zapraszam mieszkańców Gminy Olszanka na XXX Sesję Rady Gminy Olszanka , która odbędzie się  w dniu   31.07.2017r. (PONIEDZIAŁEK) o godz. 08.15 w obiekcie rekreacyjno – sportowym w Olszance.

Porządek obrad:

1.Otwarcie Sesji i stwierdzenie  prawomocności obrad.

2.Przedstawienie  porządku obrad.

3.Podjęcie Uchwały w sprawie wyrażenia woli współdziałania Gminy Olszanka z Powiatem Brzeskim przy wykonaniu zadania inwestycyjnego realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej VI Zrównoważony transport na rzecz mobilności mieszkańców, działanie 6.1 Infrastruktura drogowa.

4.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.

5.Zakończenie sesji.

 

Przewodnicząca Rady

/-/ Wanda Galant

Wersja XML