Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zaproszenie na XIII Sesję Rady Gminy - 22.02.2016 r.

Olszanka,  dnia 12.02. 2016 r.

Rada Gminy   

Olszanka

 

OGŁOSZENIE

Zapraszam mieszkańców Gminy Olszanka na XIII Sesję Rady Gminy Olszanka , która odbędzie się  w dniu   22.02.2016r. (poniedziałek) o godz. 09.00 w świetlicy wiejskiej w Michałowie

Porządek obrad:

 1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Wnioski do porządku obrad i jego przyjęcie
 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
 5. Informacja Przewodniczącego Rady i Przewodniczących Komisji Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 6. Informacja Wójta Gminy z wykonania prac między sesjami.
 7. Odpowiedzi na interpelacje radnych.
 8. Objazd po obiektach administrowanych przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Olszance z/s w Czeskiej Wsi.
 9. Podjęcie uchwał:
 1. Interpelacje i zapytania radnych Gminy Olszanka.
 2. Wnioski Sołtysów
 3. Sprawy różne.
 4. Zakończenie obrad  Sesji Rady Gminy.

 

Przewodnicząca Rady

/-/ Wanda Galant

Wersja XML